POZWOLENIA ZINTEGROWANE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI WNIOSEK

Ogłoszenie archiwalne

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi dla firm w zakresie uzyskiwania, odnawiania oraz zmian wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. EkoExpert opracowuje wnioski o wydanie :
- zezwolenia na zbieranie odpadów,
- zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, uwzględniające wymagania dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów - w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów uwzględniające wymagania dla zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów - w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Oferta firmy EkoExpert została opracowana dla przedsiębiorstw, które zgodnie z nowymi przepisami w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami , które prowadzą działalność na podstawie decyzji wydanych na podstawie starej Ustawy o odpadach z 2001 r. mają obowiązek uzyskania nowych decyzji do 22 stycznia 2016 r. włącznie. Działalność firm, które nie uzyskają nowych pozwoleń będzie traktowana jako działalność bez wymaganego zezwolenia i zagrożona konsekwencjami w postaci administracyjnych kar pieniężnych oraz wyższą opłatą za korzystanie ze środowiska.
Więcej informacji o ofercie usług związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zintegrowanych oraz kompleksową obsługą firm zajmujących się wytwarzaniem, odzyskiwaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów można uzyskać wysyłając wiadomość na: biuro@ekoexpert.com.pl oraz tel. 857444460.

Wyświetleń: 133

Zobacz również

Sprzątanie po zgonach zmarłych upadkach z wysokości
Sprzątanie po zmarłych zgonie samobójstwie zabójstwie
Sprzątanie po zgonach zmarłych upadkach z wysokości
wywóz szamba czyszczenie kanalizacji 78734282
Dezynfekcja sprzątanie po zgonach Dariusz Justyna
Ta strona korzysta z plików cookies. Parametry ich działania możesz ustawić w swojej przeglądarce. Więcej na ten temat możesz zobaczyć [ tutaj ].
X